Lékaři

MUDr. Jiří Doležal

 • absolvent 1. lékařské fakulty UK v Praze (1996)
 • atestace v oboru ORTOPEDIE (1999)
 • licence České lékařské komory pro výkon samostatné praxe, pro výkon odborného zástupce a poskytování poradenských služeb v oboru ORTOPEDIE (2002)
 • specializovaná způsobilost lékaře v oboru ORTOPEDIE od MZ ČR (2005)

Jsem kmenovým lékařem Ortopedického oddělení Nemocnice v Litomyšli od roku 1996 dosud. Poskytuji komplexní léčebně-preventivní péči v oboru Ortopedie.

Specializuji se na ortopedickou operativu:

 • artroskopie kolena, ramena a hlezna, včetně rekonstrukčních výkonů (plastiky zkřížených vazů, stabilizace ramena a hlezna, ošetření kloubních chrupavek)
 • korekční operace deformit nohy (vbočený palec, kladívkový prst atd.)
 • totální náhrady velkých kloubů

Nabízím konzultace, doporučení a objednání k operacím velkých kloubů (TEP) na Ortopedickém oddělení v Litomyšli. Vybrané výkony provádím v režimu jednodenní chirurgie v CHS Galén Ústí nad Orlicí.

REFERENCE

 

MUDr. Jan Brádka

Lékař atestovaný v oboru ortopedie

Klinická praxe:

 • Ortopedie Litomyšl
 • Ortopedie Pardubice
 • Ortopedická klinika FN Hradec Králové
 • Chirurgie Ústí nad Orlicí
 • Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí

Specializační kurzy:

 • Manuální medicina I. st. (prof. Dr. Lewitt DrSc.)
 • Sonografie dětských kyčlí ( Stolzalpe – prof. dr. Graaf)“
 • Sonografie ramenního kloubu
 • Předatestační pobyty ( ILF Praha, FN Berlín)

 

Marta Přívratská 

  • zdravotní sestra ortopedické ambulance